środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjoterapia w wieku rozwojowym

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_17_V_001 - Anatomia (anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna),
FIZ_19_V_28 - Kinezyterapia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr D. Wójtowicz, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Anwajler, adiunkt,
dr K. Barczyk-Pawelec, adiunkt,
dr hab. E. Bieć, prof. AWF Wrocław,
dr hab. E. Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF Wrocław,
dr A. Hawrylak, adiunkt,
dr A. Ptak, wykładowca,
dr J. Roshko, wykładowca,
dr D. Wojna, adiunkt,
dr D. Wójtowicz, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

  • Pozyskanie wiedzy o możliwościach terapeutycznych metod  neurorozwojowych stosowanych do oceny, planowania i prowadzenia terapii  w fizjoterapii pediatrycznej pacjentów z zaburzeniami o charakterze ośrodkowym i obwodowym
  • Pozyskanie wiedzy z zakresu stosowania różnych środków i metod stosowanych w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ośrodkowymi i obwodowymi
  • Nabycie praktycznych umiejętności rozpoznawania zaburzeń rozwojowych u niemowląt, dzieci i młodzieży w oparciu o ocenę neurorozwojową
  • Nauczenie oceny jakościowej postawy ciała w statyce w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej, poprzecznej z uwzględnieniem rozwoju ontogenetycznego
  • Nauczenie oceny jakościowej i ilościowej postawy ciała w dynamice z uwzględnieniem rozwoju ontogenetycznego
  • Nauczenie doboru działań profilaktycznych oraz ćwiczeń korekcyjnych z uwzględnieniem zmian w narządzie ruchu
  • Zapoznanie z nowoczesnymi obiektywnymi metodami oceny postawy ciała

Opis przedmiotu

Program obejmuje  zasady oceny,planowania i prowadzenia terapii metodami neurorozwojowymi z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze stanu pacjenta z zaburzeniami pochodzenia ośrodkowego i obwodowego. W ramach przedmiotu studenci uzyskują umiejętności  praktyczne w zakresie planowania i prowadzenia fizjoterapii w oparciu o wynik badania neurorozwojowego i postawione cele funkcjonalne u dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego.

Zapoznanie z kształtowaniem się postawy ciała w rozwoju ontogenetycznym. Przedstawienie metod oceniających postawę ciała w statyce (subiektywna, wzrokowa ocena postawy ciała wg schematu -ocena symetrii tułowia w płaszczyźnie czołowej oraz ocena ustawienia poszczególnych segmentów ciała w płaszczyźnie strzałkowej). Ocena ustawienia kończyn dolnych, przebieg linii Mikulicza w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej, ocena wielkości koślawości i szpotawości kolan. Ocena stanu wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp. Wiedza z tego przedmiotu dotyczy zakresu kontroli motorycznej człowieka oraz formowania się postawy ciała w odniesieniu do przebiegu taśm anatomicznych. Obejmuje ona również podstawy teoretyczne wpływu stabilności lokalnej i globalnej (funkcjonalnej) na reedukację postawy ciała oraz dobór ćwiczeń z uwzględnieniem zmian w postawie ciała - wady postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej, wady kończyn dolnych (koślawość, szpotawość kolan) i stóp oraz wady w obrębie klatki piersiowej z uwzględnieniem rozwoju ontogenetycznego człowieka.