piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_19_V_40 - Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Mraz, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr D. Chamela-Bilińska, adiunkt,
mgr D. Moskiewicz, asystent,
dr hab. M. Mraz, profesor Uczelni,
dr I. Nowak, starszy wykładowca,
dr M. Supińska, adiunkt

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy w zakresie zasad fizjoterapii w neurologii oraz działań poprawiających możliwości funkcjonalne i zwiększające aktywność społeczną osób z uszkodzeniem układu nerwowego leczonych zachowawczo i chirurgicznie. Uzyskanie umiejętności określania celów postępowania fizjoterapeutycznego zależnych od rodzaju patologii, leczenia  i okresu chorobowego, a także deficytu neurologicznego i funkcjonalnego oraz potrzeb pacjenta i jego najbliższej rodziny.  Uzyskanie umiejętności praktycznych wyboru i zastosowania podstawowych zabiegów  fizjoterapeutycznych (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż) u osób z uszkodzeniem układu nerwowego zgodnie z rodzajem patologii, sposobem leczenia i okresem chorobowym.  Uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie pionizacji funkcjonalnej i reedukacji chodu osób z uszkodzeniem układu nerwowego. Uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie niwelowania spastyczności. Uzyskanie wiedzy w zakresie neurorehabilitacji opartej na dowodach naukowych.

Opis przedmiotu

Studenci zdobywać będą wiedzę w zakresie zasad fizjoterapii w neurologii zgodnych z zasadami plastyczności mózgu i funkcji układu nerwowego. Uczyć się będą działań poprawiających możliwości funkcjonalne i zwiększające aktywność społeczną osób z uszkodzeniem układu nerwowego leczonych zachowawczo i chirurgicznie.  Istotne będzie uzyskanie umiejętności określania celów postępowania fizjoterapeutycznego zależnych od rodzaju patologii, leczenia  i okresu chorobowego, a także deficytu neurologicznego i funkcjonalnego oraz potrzeb pacjenta i jego najbliższej rodziny.  Studenci zdobędą umiejętności praktyczne dotyczące wyboru i zastosowania podstawowych zabiegów  fizjoterapeutycznych (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż) u osób z uszkodzeniem układu nerwowego zgodnie z rodzajem patologii, sposobem leczenia i okresem chorobowym, w szczególności: w uszkodzeniach pnia mózgu, móżdżku i kresomózgowia, ze szczególnym uwzględnieniem udaru mózgu, parkinsonizmu, chorób demielinizacyjnych, po zabiegach neurochirurgicznych i w uszkodzeniach nerwów obwodowych leczonych zachowawczo i chirurgicznie. Studenci uczą się zasad ułożenia pacjenta w łóżku oraz zmiany jego pozycji. Uzyskują umiejętność wykonywania ćwiczeń kinezyterapeutycznych w różnych okresach chorobowych stosując zasady reedukacji nerwowo-mięśniowej.
Poznają zasady pionizacji funkcjonalnej i reedukacji chodu. Studenci uczą się przeprowadzić szczegółowe badanie podmiotowo-przedmiotowe dla potrzeb fizjoterapii i interpretują wynik badań (bilans neurologiczny). Studenci uczą się diagnostyki różnicowej w rehabilitacji neurologicznej: Ocena nasilenia spastyczności, ocena sztywności, ocena niezborności ruchowej. Studenci zdobywają wiedzę w zakresie neurorehabilitacji opartej na dowodach naukowych.