środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjoterapia w reumatologii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PTZ_12_I_S_01 - Anatomia,
KFIZ_12_I_S_06 - Badanie zaburzeń czynnościowych narządu ruchu,
PSPORT_13_I_S_17 - Fizjologia,
PFIZ_12_I_S_15 - Patologia ogólna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr E. Wysoczańska, wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr M. Bienias-Jędrzejewska, wykładowca,
mgr M. Łuciów, asystent,
dr E. Wysoczańska, wykładowca

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy w zakresie sposobów kompleksowej rehabilitacji pacjentów reumatologicznych, zarówno tych z zaburzeniami metabolicznymi, zapalnymi czy ogólnoustrojowymi, jak również tych ze schorzeniami postępującymi. Zdobycie wiadomości dotyczących podstawowych wskazań do zabiegów fizjoterapeutycznych oraz najważniejszych ograniczeń i przeciwwskazań do usprawniania wynikających ze stanu pacjenta czy okresu choroby. Nabycie wiedzy w zakresie zasad doboru środków fizjoterapii u pacjentów ze schorzeniami reumatologicznymi t.j.: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, reumatoidalne zapalenie stawów, zmiany zwyrodnieniowo - wytwórcze stawów, zespoły algodystroficzne czy inne zespoły bólowe w pozastawowych częściach układu ruchu o podłożu reumatycznym. Uzyskanie umiejętności poprawnego badania układu ruchu pacjenta reumatologicznego, a następnie jego pionizacji, nauki lokomocji czy usprawniania funkcjonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań fizjoterapeutycznych w obrębie ręki. Zdobycie umiejętności wykonania zabiegów z zakresu fizjoterapii u pacjentów ze schorzeniami reumatologicznymi, chorobami przyczepów mięśniowych, zmianami zwyrodnieniowo - wytwórczymi oraz innymi zespołami bólowymi o podłożu reumatycznym. Nauka prawidłowego instruowania chorych odnośnie ćwiczeń w domu, posługiwania się pomocami ortopedycznymi poprawiającymi funkcję chwytną ręki oraz innym zaopatrzeniem ortopedycznym przydatnymi w usprawnianiu 

Opis przedmiotu

Fizjoterapia w reumatologii to przedmiot, który daje studentowi możliwość zdobywania wiedzy z zakresu kompleksowej rehabilitacji pacjentów reumatologicznych oraz doboru odpowiednich środków fizjoterapii w przypadku takich schorzeń jak m.in.: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów, zespoły algodystroficzne czy inne zespoły bólowe w pozastawowych częściach układu ruchu o podłożu reumatycznym. Osoby uczestniczące w zajęciach nabywać będą wiedzę dotyczącą wskazań do zabiegów fizjoterapeutycznych oraz najważniejszych ograniczeń i przeciwwskazań do usprawniania pacjentów, wynikających z ich stanu czy okresu istniejącej choroby. Niezmiernie istotnym elementem zajęć będzie nauczanie studentów poprawnego badania układu ruchu oraz pionizacji, nauki lokomocji oraz usprawniania (ze szczególnym uwzględnieniem usprawniania funkcjonalnego ręki reumatoidalnej) pacjentów ze schorzeniami reumatologicznymi. Zajęcia zostały zaprojektowane tak, by przyszły fizjoterapeuta mógł nabyć umiejętność wykonania zabiegów fizjoterapii, ale również ewentualnie poinstruować chorych reumatologicznych odnośnie wykonania ćwiczeń w domu, posługiwania się pomocami ortopedycznymi przydatnymi podczas usprawniania czy pomocami poprawiającymi funkcję chwytną ręki.