piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Fizjoterapie Kliniczne

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_10 - Anatomia człowieka,
PFIZ_12_I_S_12 - Fizjologia,
PFIZ_12_I_S_15 - Patologia ogólna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. M. Woźniewski, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Hawro, asystent,
dr hab. I. Malicka, prof. AWF Wrocław,
dr K. Siewierska, adiunkt,
prof. dr hab. M. Woźniewski, prof. zw.

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą dotyczącą specyfiki chorób nowotworowych, rodzajów tych chorób, czynników ich ryzyka, objawów, metod diagnostyki i leczenia oraz następstw tego leczenia, powikłań i zaburzeń czynnościowych oraz specyfiki medycyny paliatywnej

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładów oraz ćwiczeń z pacjentami w ośrodkach onkologicznych oraz opieki paliatywnej