środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Fizjoterapie Kliniczne

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PTZ_12_I_S_01 - Anatomia,
KTIR_13_S_I_16 - Fizjologia człowieka,
PFIZ_12_I_S_15 - Patologia ogólna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Mraz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Mraz, adiunkt

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu intensywnej terapii oraz zasadami zapobiegania przenoszeniu się zakażeń wewnątrzszpitalnych, postępowania z chorymi nieprzytomnymi lub w śpiączce farmakologicznej, w okresie ostrej niewydolności układu krążenia i oddechowego, z chorym we wstrząsie, po urazach wielonarządowych, z powikłaniami po zabiegach operacyjnych oraz pacjentem sztucznie wentylowanym.

Opis przedmiotu

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń na Oddziale Intensywnej Terapii.