środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Fizjoterapia

Nazwa przedmiotu

Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Fizjoterapie Kliniczne

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_10 - Anatomia człowieka,
FIZ_17_V_031 - Fizjologia (fizjologia ogólna, fizjologia wysiłku fizycznego, fizjologia bólu, diagnostyka fizjologiczna) ,
PKOS_12_I_S_15 - Patofizjologia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. K. Węgrzynowska-Teodorczyk, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. med. D. Kałka, prof. zw.,
dr n. med. W. Kucharski, adiunkt,
dr hab. K. Węgrzynowska-Teodorczyk, prof. AWF Wrocław,
dr J. Wojcieszczyk-Latos, adiunkt

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy w zakresie etiologii, patomechanizmów,  symptomatologii oraz  metod leczenia głównych schorzeń układu krążenia i naczyń obwodowych. Znajomość podstawowych badań diagnostycznych w kardiologii i angiologii.

Umiejętność wykonania i interpretowania badań podmiotowych, przedmiotowych i czynnościowych
niezbędnych dla zaplanowania indywidualnej, kompleksowej fizjoterapii u pacjenta kardiologicznego, kardiochirurgicznego i
angiologicznego.

Opis przedmiotu

Przedmiot dotyczy  klinicznych podstaw fizjoterapii pacjentów z chorobami układu krążenia i naczyń obwodowych.
W trakcie realizacji przedmiotu przedstawione będą zagadnienia dotyczące patomechanizmów, objawów klinicznych , podstawy diagnostyki i leczenia wybranych jednostek chorobowych. Student zapozna się z zasadami podmiotowego oraz przedmiotowego badania fizjoterapeutycznego. Potrafi przeprowadzić fizjoterapeutyczne badanie podmiotowe i przedmiotowe  oraz testy czynnościowe niezbędne w kwalifikacji do fizjoterapii.
Student zdobędzie umiejętność interpretacji wyników testów wysiłkowych oraz podstawowych badań diagnostycznych przydatnych w procesie programowa rehabilitacji kardiologicznej, kardiochirurgicznej i angiologicznej.