środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Fizjoterapie Kliniczne

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_19_V_01 - Anatomia (anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna)

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr D. Wójtowicz, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Ptak, wykładowca,
dr J. Roshko, wykładowca,
dr D. Wójtowicz, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

Wprowadzenie do zagadnień związanych z pozyskiwaniem informacji od dzieci, rodziców/opiekunów prawnych oraz osób zaangażowanych w proces leczenia/terapii dziecka; w wywiadzie przeprowadzanym  na potrzeby fizjoterapii.

Poznanie ogólnych zasad postępowania z dzieckiem chorym.

Poznanie zasad prawidłowej pielęgnacji dziecka zdrowego i dziecka ze specjalnymi potrzebami związanymi z rozpoznaniem. 

Poznanie przyczyn, objawów, zasad diagnozowania zaburzeń funkcjonalnych u dzieci oraz rozpoznawanie wskazań i przeciwskazań do usprawniania, wynikających ze stanu zdrowia dziecka.

Opis przedmiotu

Program przedmiotu ukierunkowany jest na pozyskanie umiejętności przeprowadzenia wywiadu pediatrycznego, pozyskania umiejętności prawidłowej pielęgnacji dziecka i oceniania rozwoju dziecka.
Obejmuje aspekty prawidłowego rozwoju somatycznego i psychomotorycznego dziecka i jego najczęstsze zaburzenia. 
Wprowadza do podstawowych pojęć neurologii dziecięcej, wstępnego rozpoznania metod oceny rozwoju psychomotorycznego.  Przedmiot przygotowuje studenta do stosowanie środków terapeutycznych i planowania procesu fizjoterapeutycznego dziecka  z uwzględnieniem pediatrii społecznej. Student pozna podstawy badania podmiotowo-przedmiotowego w zakresie pediatrii i neurologii dziecięcej,  wybrane badania diagnostyczne i funkcjonalne dla potrzeb programowania fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej.
W ramach pracy z pacjentami podczas zajęć przeprowadzanych w placówkach klinicznych, student będzie asystować podczas oceny rozwoju psychomotorycznego dzieci.