środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Fizjoterapie Kliniczne

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_17_V_001 - Anatomia (anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna),
FIZ_19_V_05 - Fizjologia (fizjologia ogólna, fizjologia wysiłku fizycznego, fizjologia bólu, diagnostyka fizjologiczna),
FIZ_19_V_26 - Fizjoterapia ogólna,
PFIZ_12_I_S_15 - Patologia ogólna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Mraz, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr D. Chamela-Bilińska, adiunkt,
lek. med. E. Halicka-Zierkiewicz, umowa zlecenie,
mgr D. Moskiewicz, asystent,
dr hab. M. Mraz, profesor Uczelni,
dr I. Nowak, starszy wykładowca,
dr M. Supińska, adiunkt

Cel przedmiotu

C1: Zdobycie wiedzy w zakresie zespołów neurologicznych oraz w zakresie zaburzeń wyższych czynności nerwowych. Uzyskanie wiedzy klinicznej w zakresie uszkodzeń układu nerwowego oraz w zakresie charakterystyki klinicznej deficytów neurologicznych leczonych zachowawczo i chirurgicznie, w szczególności:  z uszkodzeniem pnia mózgu, móżdżku i kresomózgowia, udarem

mózgu, parkinsonizmem, chorobami demielinizacyjnymi oraz chorobami i uszkodzeniami kręgosłupa i rdzenia kręgowego,nowotworami,

po uszkodzeniach nerwów obwodowych i z chorobami nerwowo-mięśniowymi oraz po urazie czaszkowo-mózgowym. Zdobycie wiedzy w zakresie wczesnej fazy pooperacyjnej z uwzględnieniem aspektów sanitarno-epidemiologicznych, technicznych i klinicznych. Zdobycie wiedzy w zakresie powikłań wczesnych i późnych wynikających z uszkodzeń układu nerwowego oraz z ograniczenia aktywności fizycznej.C2: Zdobycie wiedzy w zakresie kompensacji układu nerwowego. C3: Zdobycie wiedzy w zakresie działań poprawiających możliwości funkcjonalne i zwiększające aktywność społeczną osób z uszkodzeniem układu nerwowego leczonych zachowawczo i chirurgicznie. C4: Poznanie i nabycie umiejętności praktycznych w zakresie podmiotowej przedmiotowej oceny klinicznej u osób z uszkodzeniem układu nerwowego w aspekcie diagnozowania i oceny nasilenia deficytów neurologicznych na potrzeby fizjoterapii. C5: Uzyskanie umiejętności określania zaburzeń funkcjonalnych zależnych od rodzaju patologii, leczenia  i okresu chorobowego, a także deficytu w celu podjęcia postępowania fizjoterapeutycznego.

Opis przedmiotu

W zakresie nauczania przedmiotu realizowana jest wiedza i umiejętności praktyczne dotyczące zespołów neurologicznych oraz zaburzeń wyższych czynności nerwowych. Studenci uzyskają wiedzę kliniczną w zakresie uszkodzeń układu nerwowego oraz charakterystyki klinicznej deficytów neurologicznych leczonych zachowawczo i chirurgicznie. Zdobycie wiedzy w zakresie wczesnej fazy pooperacyjnej z uwzględnieniem aspektów sanitarno-epidemiologicznych, technicznych i klinicznych. Studenci realizować będą umiejętności praktyczne w zakresie podmiotowej i przedmiotowej oceny klinicznej u osób z uszkodzeniem układu nerwowego w aspekcie diagnozowania i oceny nasilenia deficytów neurologicznych na potrzeby planowania fizjoterapii i postępowania usprawniającego, w szczególności: ocena na poziomie mięśni wraz ze skalowaniem spastyczności, ocena czucia, ocena zborności - koordynacji - równowagi, ocena postawy i bólu, diagnostyka różnicowa z zastosowaniem testów upośledzeń. Studenci uzyskają umiejętności oceny powikłań wczesnych i późnych. W zakresie realizacji przedmiotu, studenci uzyskają umiejętności praktyczne w zakresie zasad technicznych, klinicznych oraz sanitarno-epidemiologicznych na oddziałach neurochirurgicznych. Studenci poznają zasady pracy fizjoterapeutycznej na oddziałach szpitalnych i w leczeniu ambulatoryjnym.