środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Fizjoterapie Kliniczne

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PTZ_12_I_S_01 - Anatomia,
KFIZ_12_I_S_06 - Badanie zaburzeń czynnościowych narządu ruchu,
PSPORT_13_I_S_17 - Fizjologia,
PFIZ_12_I_S_15 - Patologia ogólna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr E. Wysoczańska, wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr M. Bienias-Jędrzejewska, wykładowca,
mgr M. Łuciów, asystent,
dr E. Wysoczańska, wykładowca

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy w zakresie podstawowych pojęć klinicznych z dziedziny reumatologii dotyczących zaburzeń metabolicznych, zaburzeń zapalnych czy ogólnoustrojowych stanów zapalnych tkanki łącznej. Zdobycie wiadomości z zakresu ogólnych zasad i sposobów leczenia pacjentów reumatologicznych, zarówno w sposób operacyjny jak i zachowawczy. Zdobycie umiejętności podstawowych zasad diagnozowania, różnicowania objawów i poznanie przyczyn najczęstszych chorób t.j. choroby zapalne typu reumatoidalnego (reumatoidalne zapalenie stawów [RZS], zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa [ZZSK]), entezopatie (choroby przyczepów mięśni) czy zespoły algodystroficzne. Uzyskanie wiedzy w zakresie wczesnych i późnych (pośrednich i bezpośrednich) skutków schorzeń reumatoidalnych t.j. deformacje układu ruchu, upośledzenie funkcji chwytnej ręki i lokomocji. Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przeprowadzenia testów funkcjonalnych przydatnych w reumatologii (ocena stopnia uszkodzenia i deformacji stawów, ocena funkcji ręki oraz lokomocji pacjentów reumatologicznych) oraz zidentyfikowanie najważniejszych ograniczeń i przeciwwskazań do usprawniania pacjenta wynikających z jego stanu. 

Opis przedmiotu

Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii to przedmiot, który daje studentowi możliwość zdobywania wiedzy z zakresu podstawowych pojęć reumatologicznych wynikających zarówno z zaburzeń metabolicznych, zapalnych czy zwyrodnieniowych układu kostno-stawowego jak również ogólnoustrojonych stanów tkanki łącznej. Osoby uczestniczące w zajęciach nabywają wiedzę dotyczącą przyczyn, objawów i zasad diagnozowania najczęstszych chorób takich jak: choroby zapalne typu reumatoidalnego (reumatoidalne zapalenia stawów - RZS, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa - ZZSK), choroby reumatoidalne pozastawowe (choroby przyczepów mięśni - entezopatie, zespół algodystroficzny, fibromialgia) oraz sposobów zachowawczego jak i operacyjnego leczenia tych schorzeń. Niezmiernie istotnym elementem zajęć będzie nauczanie studentów podstawowych testów funkcjonalnych przydatnych do oceny: stopnia uszkodzenia stawów i ich deformacji, funkcji ręki czy zaburzeń lokomocji. Zajęcia zostały zaprojektowane tak, by przyszły fizjoterapeuta rozumiał bezpośrednie i pośrednie skutki schorzeń reumatoidalnych oraz opanował najważniejsze ograniczenia i przeciwwskazania do usprawniania wynikające ze stanu pacjenta reumatoidalnego.