środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Fizjoterapie Kliniczne

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PTZ_12_I_S_01 - Anatomia,
KFIZ_12_I_S_06 - Badanie zaburzeń czynnościowych narządu ruchu,
KWF_13_S_I_19 - Biomechanika,
PKOS_12_I_S_14 - Fizjologia,
PFIZ_12_I_S_15 - Patologia ogólna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr Ł. Pawik, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Dębiec-Bąk, adiunkt,
dr T. Kuligowski, asystent,
dr Ł. Pawik, adiunkt,
dr A. Schabowska, asystent,
prof. dr hab. A. Skrzek, prof. zw.,
prof. dr hab. Z. Wrzosek, prof. zw.,
dr E. Wysoczańska, wykładowca

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta:

- wiedzy w zakresie pojęć z dziedziny ortopedii, chirurgi urazowej oraz dysfunkcji wynikających z uszkodzeń w obrębie narządu ruchu

- zdobycie wiedzy dotyczącej przyczyn, objawów, zasad diagnozowania najczęstszych schorzeń ortopedycznych, stanów urazowego uszkodzenia ruchu czy chorób występujących u dzieci i młodzieży

- uzyskanie wiadomości i zdobycie umiejętności dotyczących ogólnych zasad i sposobów leczenia oraz postępowania z chorym nieprzytomnym, chorym po urazie wielomiejscowym i wielonarządowym czy chorym z uszkodzeniem w obrębie kręgosłupa, rdzenia kręgowego, miednicy, kończyny dolnej i kończyny górnej

- uzyskanie wiedzy o powikłaniach leczenia uszkodzeń narządu ruchu, bezpośrednich i odległych skutków uszkodzenia czy ewentualnych ograniczeniach i przeciwwskazaniach do usprawniania wynikających ze stanu pacjenta

- nabycie umiejętności praktycznych w zakresie podmiotowej i przedmiotowego ogólnego badania ortopedycznego dla potrzeb fizjoterapii oraz przeprowadzenia testów funkcjonalnych układu ruchu.

Opis przedmiotu

Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej to przedmiot, który daje studentowi możliwość zdobywania wiedzy z ortopedii, chirurgii urazowej i wszelkich dysfunkcji wynikających z patologii w obrębie narządu ruchu. Realizacja programu zajęć daje możliwość uzyskania wiadomości z zakresu zasad diagnozowania najczęstszych stanów urazowego uszkodzenia narządu ruchu, sposobów leczenia pacjentów ortopedycznych oraz zrozumienia najważniejszych ograniczeń czy przeciwwskazań do usprawniania pacjentów wynikających z ich stanu czy wieku. Zajęcia zostały zaprojektowane w taki sposób, by przyszły fizjoterapeuta mógł w jak najlepszy sposób poznać zasady postępowania z chorymi w różnym stanie chorobowym, zrozumieć bezpośrednie i odległe skutki uszkodzenia oraz nauczyć się odpowiedniego stosowania wszelkich pomocy ortopedycznych niezbędnych w leczeniu czy doleczeniu pacjentów ortopedyczno - urazowych. Podczas zajęć student zdobywa umiejętności praktyczne w zakresie badania ortopedycznego dla potrzeb fizjoterapii, wykonywania testów funkcjonalnych i postępowania z chorym nieprzytomnym, chorym po urazie wielomiejscowym, wielonarządowym czy chorym z uszkodzeniem kręgosłupa, rdzenia kręgowego, kończyny górnej i kończyny dolnej. Ciekawym uzupełnieniem treści będzie możliwość asystowania przy przeprowadzaniu procedur i zabiegów lekarskich tj. kliniczne badania ortopedyczne czy diagnostyka obrazowa (w tym ocena RTG czy USG).