piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Biofeedback

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Podstawy Fizjoterapii

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PFIZ_12_I_S_07 - Anatomia prawidłowa funkcjonalna,
PKOS_12_I_S_14 - Fizjologia,
KTIR_12_I_S_21 - Fizjologia człowieka,
KFIZ_12_I_S_18 - Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: neurologia i neurochirurgia,
FIZ_17_V_050 - Kinezjologia,
PFIZ_13_II_S_04 - Neurofizjologia ruchu człowieka

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. J. Marusiak, prof. nadzw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr Ł. Kamiński, wykładowca,
prof. dr hab. J. Marusiak, prof. nadzw.,
dr J. Mencel, asystent,
mgr M. Siemiatycka, asystent

Cel przedmiotu

Opanowanie wiadomości na temat biologicznego sprzężenia zwrotnego oraz jego zastosowania w terapii. Poznanie zasad przeprowadzania badania i terapii z zastosowaniem biofeedback’u.

Opanowanie informacji dotyczących zastosowania różnych sygnałów biologicznych w terapii biofeedback w oparciu o wiedzę fizjologiczną i neurobiologię.

Opis przedmiotu

Przedmiot umożliwia poszerzenie wiadomości z obszaru nowych terapii z aspektem planowania oraz przeprowadzania terapii biofeedback zarówno u osób zdrowych, jak i z zaburzeniami różnego typu. Zajęcia laboratoryjne z tego przedmiotu pozwolą na praktyczne zapoznanie się z poszczególnymi rodzajami terapii biofeedback w zależności od rejestrowanego sygnału biologicznego.