piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Wyroby medyczne (zaopatrzenie ortopedyczne), protetyka, ortotyka

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Podstawy Fizjoterapii

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_19_V_01 - Anatomia (anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna),
KFIZ_12_I_S_06 - Badanie zaburzeń czynnościowych narządu ruchu,
FIZ_19_V_08 - Biomechanika (biomechanika stosowana i ergonomia, biomechanika kliniczna),
FIZ_19_V_50 - Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii i medycynie sportowej,
FIZ_19_V_51 - Fizjoterapia w reumatologii

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Stefańska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Stefańska, adiunkt

Cel przedmiotu

Poznanie definicji podstawowych dotyczących zaopatrzenia ortopedycznego, jego rodzajów oraz rozwoju na przestrzeni wieków.

Poznanie budowy i zasad działania przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego kręgosłupa, kończyn górnych i dolnych oraz wskazań i przeciwwskazań ich stosowania i kryteriów doboru.

Poznanie budowy i zasad działania protez kończyn górnych i dolnych, a także innych elementów protetycznych oraz wskazań i przeciwwskazań ich stosowania i kryteriów doboru. 

Poznanie budowy i zasad działania wkładek i butów ortopedycznych (konfekcjonowanych i miarowych) oraz wskazań i przeciwwskazań ich stosowania i kryteriów doboru. 

Poznanie budowy i zasad działania sprzętu pomocniczego oraz wskazań i przeciwwskazań jego stosowania i kryteriów doboru. 

Poznanie aktualnych zasad refundacji zaopatrzenia ortopedycznego i sprzętu pomocniczego.

Opis przedmiotu

Przedstawienie zasad działania, zastosowania i budowy przedmiotów ortopedycznych stosowanych we wspomaganiu funkcji kończyn  i kręgosłupa w oparciu o ich biomechaniczne uwarunkowania. Wskazanie zasad doboru oraz wskazań i przeciwwskazań do stosowania poszczególnych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu pomocniczego. Omówienie zasad refundacji zaopatrzenia ortopedycznego i sprzętu pomocniczego.