środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Metody specjalne fizjoterapii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Podstawy Fizjoterapii

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_19_V_01 - Anatomia (anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna),
PFIZ_12_I_S_11 - Biomechanika,
FIZ_19_V_28 - Kinezyterapia,
KFIZ_12_I_S_02 - Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Małachowska-Sobieska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Barczyk-Pawelec, adiunkt,
dr M. Małachowska-Sobieska, adiunkt

Cel przedmiotu

Zapoznanie z neurorozwojową koncepcją NDT-Bobath, podstawami naukowymi, głównymi zasadami, założeniami.

Wprowadzenie do neurofizjologicznej metody Vojty.

Opis przedmiotu

Neurorozwojowa koncepcja NDT-Bobath - metodyka, zasady jej stosowania u dzieci z deficytmi neurologicznymi z uwzględnieniem dystrybucji napięcia mięśniowego i wzorców kompensacyjnych postawno-lokomocyjnych.
Neurofizjologiczna metoda Vojty.