środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Metody specjalne fizjoterapii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Podstawy Fizjoterapii

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_17_V_001 - Anatomia (anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna),
PFIZ_12_I_S_11 - Biomechanika,
FIZ_19_V_28 - Kinezyterapia,
KFIZ_12_I_S_02 - Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. T. Sipko, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Anwajler, adiunkt,
dr K. Barczyk-Pawelec, adiunkt,
dr hab. E. Bieć, prof. AWF Wrocław,
dr hab. C. Giemza, prof. AWF Wrocław,
dr A. Hawrylak, adiunkt,
dr M. Małachowska-Sobieska, adiunkt,
dr A. Paluszak, adiunkt,
dr hab. T. Sipko, prof. AWF Wrocław,
dr D. Wojna, adiunkt

Cel przedmiotu

Poznanie klasyfikacji oraz założeń teoretycznych metod specjalnych w fizjoterapii: mechanicznych i

neurofizjologicznych.

Wprowadzenie do metod terapii manualnej kręgosłupa, metody terapii punktów spustowych, terapii zaburzeń

tkanek miękkich – skóry, mięśni, powięzi, więzadeł według Levita, Chaitow, Tavell i Simons, wprowadzenie do

metody neuromobilizacji i plastrowania dynamicznego.

Kształcenie umiejętności badania, doboru, wykonywania procedur diagnostycznych i terapeutycznych oraz

organizacji pracy z pacjentem według metody Mc Kenzie w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa.

Kształcenie umiejętności badania i doboru ćwiczeń według założeń „Szkoły Pleców”. Wprowadzenie do trening

funkcjonalnego – ćwiczenia stabilizacji centralnej i stawów obwodowych. Wprowadzenie do metody DBC.

Wprowadzenie do metody Bobath dla dorosłych. Umiejętność badania chorych

z zaburzeniami napięcia, ruchu i funkcji w wyniku uszkodzenia OUN oraz optymalizacji napięć, ruchu i funkcji

poprzez torowanie udoskonalonej kontroli posturalnej i ruchu selektywnego u chorych ze zmianami OUN.

Wprowadzenie do metody PNF. Zapoznanie z podstawowymi technikami terapeutycznymi metody PNF

Wprowadzenie do metody Vojty oraz zapoznanie z neurorozwojową koncepcją NDT-Bobath, podstawami

naukowymi, głównymi zasadami, założeniami.

Opis przedmiotu

Wiadomości wstępne z zakresu metod terapii manualnej kręgosłupa. Terapia punktów spustowych, techniki

powięziowe, mięśniowe, więzadłowe. Mobilizacje stawów kręgosłupa i miednicy. Neurodynamika. Zasady,

techniki metody plastrowania dynamicznego.

Przedstawienie problematyki dotyczącej dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa oraz przedstawienie

krótkiej charakterystyki zespołów bólowych i sposobów ich leczenia według metody Mc Kenzie. Testy ruchowe

oraz procedury lecznicze.

Program „Szkoły pleców”. Trening funkcjonalny, ćwiczenia stabilizacji centralnej w profilaktyce przeciążeń

kręgosłupa, stabilizacja stawów obwodowych. Metoda DBC w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa.

Koncepcja Bobath dla dorosłych, zasady jej stosowania w przebiegu różnych schorzeń o podłożu neurologicznym.

Przedstawienie zasad rehabilitacji osób dorosłych po urazach i udarach mózgu oraz po złamaniach kręgosłupa, z

przerwaniem i bez przerwania ciągłości rdzenia kręgowego. Wyrobienie umiejętności właściwego doboru pozycji

wyjściowych i ćwiczeń u osób dorosłych po urazach i udarach mózgu oraz złamaniach kręgosłupa.

Wzorce ruchowe według metody PNF dla miednicy, kończyn dolnych i górnych. Praca na macie.

Neurofizjologiczna metoda Vojty oraz koncepcja NDT-Bobath - metodyka.