piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Terapia manualna

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Podstawy Fizjoterapii

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PKOS_12_I_S_09 - Anatomia,
FIZ_17_V_033 - Biomechanika (biomechanika stosowana i ergonomia, biomechanika kliniczna) ,
FIZ_17_V_035 - Kinezyterapia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Paluszak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. E. Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF Wrocław,
dr A. Paluszak, adiunkt,
dr hab. T. Sipko, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Kształtowanie umiejętności doboru i stosowania terapii zaburzeń czynnościowych narządu ruchu. Klasyfikowanie cech i rodzajów zaburzeń czynnościowych. Umiejętności wykonywania badania, interpretowania wyników oraz zaplanowania i wykonania leczenia z wykorzystaniem technik terapii manualnej.

Opis przedmiotu

Terapia manualna jest narzędziem w rękach fizjoterapeuty i modelem pracy, w którym na podstawie wywiadu i badania funkcjonalnego oraz manualnego, fizjoterapeuta wskazuje na strukturę odpowiedzialną za objawy pacjenta. Następnie technikami manualnymi wykonuje leczenie wybranych struktur. Przedmiot ten umożliwia poznanie biomechanicznych i fizjologicznych podstaw terapii manualnej. Kształtuje też umiejętność wykorzystania własnych rąk na ciele pacjenta w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Nauczanie w ramach przedmiotu dotyczy poznania:

  • objawów podrażnienia tkanek miękkich
  • technik terapii tkanek miękkich
  • objawów ograniczeń ruchomości w obrębie narządu ruchu
  • terapii technikami mobilizacji stawów zgodnie z obowiązującą metodyką i zasadami wykonywania
  • wskazań i przeciwwskazań do wykonywania zabiegów terapii manualnej