środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kinezyterapia

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Podstawy Fizjoterapii

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PFIZ_12_I_S_07 - Anatomia prawidłowa funkcjonalna,
FIZ_17_V_016 - Fizjoterapia ogólna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr D. Wojna, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Anwajler, adiunkt,
dr K. Barczyk-Pawelec, adiunkt,
dr hab. E. Bieć, prof. AWF Wrocław,
dr hab. E. Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF Wrocław,
dr hab. C. Giemza, prof. AWF Wrocław,
dr A. Hawrylak, adiunkt,
dr A. Paluszak, adiunkt,
dr hab. T. Sipko, prof. AWF Wrocław,
dr B. Skolimowska, adiunkt,
dr D. Wojna, adiunkt

Cel przedmiotu

C1. Opanowanie teoretycznych podstaw techniki i metodyki badania czynnościowego narządu ruchu i wykonywania zabiegów kinezyterapeutycznych.

C2. Opanowanie umiejętności praktycznych przeprowadzania badania czynnościowego narządu ruchu i wykonywania zabiegów kinezyterapeutycznych.

Opis przedmiotu

Systematyka kinezyterapii, zespół rehabilitacyjny. Plan postępowania kinezyterapeutycznego, dokumentacja. Baza techniczna, sprzęt i urządzenia. Schemat badania narządu ruchu. Badanie palpacyjne, badanie czucia i bólu. Ocena i pomiar parametrów czynnościowych narządu ruchu-długości i obwody kończyn, zakresy ruchomości stawów, badanie kręgosłupa, miednicy, klatki piersiowej. Zapis metodą SFTR. Ocena siły mięśniowej. Testy funkcjonalne. Badanie postawy ciała. Badanie chodu. Ćwiczenia bierne, wspomagane - cel, wskazania, przeciwwskazania, metodyka wykonania. Terapia zaburzeń siły mięśniowej - ćwiczenia w odciążeniu, w odciążeniu z dawkowanym oporem, czynne z oporem, ćwiczenia izometryczne, synergistyczne- cel, wskazania, przeciwwskazania, metodyka wykonania. Zasady pionizacji i nauki chodu. Terapia zaburzeń chodu- zasady doboru pomocy ortopedycznych (kule, balkonik, poręcze, wózek), nauka chodu o kulach, nauka padania i wstawania, asekuracja czynna i bierna. - podział, cel, wskazania, przeciwwskazania, metodyka wykonania. Terapia zaburzeń ruchomości stawów-  ćwiczenia redresyjne, wyciągi, poizometryczna relaksacja mięśni- podział, cel, wskazania i przeciwwskazania oraz metodyka wykonania.