środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Historia fizjoterapii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Nauki Ogólne

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Szubert, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Szubert, adiunkt

Cel przedmiotu

Analiza rozwoju ćwiczeń leczniczych oraz rehabilitacji na świecie od najdawniejszych czasów po współczesność. Poznanie genezy i
funkcji rehabilitacji na ziemiach polskich w zależności od warunków społeczno-politycznych, oświatowo-kulturalnych oraz zdrowotnych. Zapoznanie studentów z podstawowym warsztatem pracy humanistycznej. Przyswojenie przez studentów umiejętności i nawyków pracy w bibliotece, sporządzania notatek oraz prowadzenia dyskusji.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów z problematyką historii rehabilitacji. Szczególnie zostaną omówione zagadnienia w zakresie genezy sportu w starożytności, dziejów igrzysk starożytnych,
narodzin dyscyplin sportowych, rozwoju systemów gimnastycznych na kontynencie
europejskim, początków sportu w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych,
rozwoju nowożytnego ruch olimpijskiego, zapoczątkowania ruchu sportowego na
ziemiach polskich pod zaborami i w okresie międzywojennym, ewolucji najpopularniejszych
dyscyplin sportowych oraz największych wydarzeń w polskim sporcie.