środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Bioetyka

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Nauki Ogólne

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PFIZ_12_I_S_02 - Etyka,
PFIZ_12_II_S_09 - Filozofia,
KTIR_12_I_S_10 - Filozofia z elementami etyki

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Bugaj, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Bugaj, adiunkt,
dr hab. K. Pezdek, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

1. Opanownanie umiejętności analizowania i ewaluowania podstawowych kategorii, pojęć, definicji i dylematów etycznych dotyczących nauk biomedycznych oraz rehabilitacji

2. Zrozumienie, samodzielna analiza oraz interpretacja zasad moralnych w rehabilitacji i reguł deontologicznych w relacji terapeutycznej

3. Zrozumienie zasad prowadzenia rzetelnych badań/eksperymentów naukowych oraz poznanie zagrożeń i nadużyć związanych z rozwojem nauki oraz praktyki opartej na dowodach (EBP) 

Opis przedmiotu

W kursie wyodrębnić można trzy części:

1. Przedstawienie podstawowych kategorii, pojęć, definicji i dylematów bioetycznych w naukach medycznych i rehabilitacji. Analiza wybranych koncepcji bioetycznych, sposobów argumentacji oraz analizy bioetycznej. 

2. Analiza i interpretacja wybranych dylematów bioetycznych: a) dylematy związane z początkiem życia (m.in. status zarodków ludzkich) oraz końcem życia ludzkiego (m.in. medycyna i rehabilitacja paliatywna); b) bioetyka z rozwój technologii na przykładzie transplantologii, przeszczepów narządowych (oraz inżynierii genetycznej); c) rzetelność i niezależność badań naukowych na różnych poziomach budowanie wiedzy oraz praktyki zawodowej opartej na dowodach.

3. Bioetyka w rehabilitacji. Zasady etyczne w relacji terapeutycznej - sposoby budowania etyki medycznej. Zasady moralne i deontologiczne w rehabilitacji.