środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Filozofia

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Nauki Ogólne

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. K. Pezdek, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. R. Dobrowolski, adiunkt,
dr hab. T. Michaluk, profesor Uczelni,
dr hab. K. Pezdek, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

Intelektualne przygotowanie do życia we współczesnym świecie, społeczeństwie otwartym przyjednoczesnym szacunku iznajomości tradycji. Uświadomienie skończoności ludzkiej egzystencji i związanych z tym obowiązkówmoralnych i intelektualnych.

Opis przedmiotu

Zdefiniowanie podstawowych pojęć filozoficznych. Nazywanie i kategoryzowanie systemówfilozoficznych. Omówienie podstawowych zagadnień ogólnokulturowych. Analiza i interpretacjaźródłowych tekstów filozoficznych. Omówienie znaczenia filozofii w kształtowaniu tożsamości Europy.Omówienie podstawowych nurtów filozofii współczesnej m.in. utylitaryzmu, pragmatyzmu,fenomenologii,egzystencjalizmu, postmodernizmu