piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Zarządzanie i marketing

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Nauki Ogólne

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_17_V_010 - Ekonomia i systemy ochrony zdrowia,
FIZ_17_V_009 - Podstawy prawa (prawa własności intelektualnej, prawa medycznego, prawa cywilnego, prawa pracy)

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Chwałczyńska, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Chwałczyńska, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

  1. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania, zarządzania strategicznego
  2. Zapoznanie z pojęciem analizy strategicznej
  3. Zapoznanie z pojęciem  zarządzania zasobami ludzkimi
  4. Pojęcie kosztów w działalności fizjoterapeutycznej, ubezpieczenia pracownicze
  5. Zapoznanie ze  sposobami obniżki kosztów poprzez określone modele zarządzania
  6. Zapoznanie z zasadami zarządzania jednostką służby zdrowia
  7. Zapoznanie z prawem spółek handlowych i prawnymi podstawami działalności gospodarczej
  8. Zapoznanie z pojęciem Biznes planu
  9. Stworzenie biznes planu  z kosztorysem dla nowej działalności fizjoterapeutycznej
  10. Zapoznanie z zasadami prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Opis przedmiotu

Podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania: pojęcie zarządzania, historia (ewolucja) zarządzania, różne formy zarządzania w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa. Struktura organizacyjna w firmie, opracowanie zapotrzebowania kadrowego, zarządzanie zasobami ludzkimi. Podstawowe zagadnienia dotyczące marketingu, marketing bezpośredni. Biznes plan: podstawowe zagadnienia dotyczące zasad sporządzania biznes planu, analiza sytuacji firmy: zasady przeprowadzania analiz sytuacyjnych.

Opracowanie schematu organizacyjnego firmy, opis stanowiska pracy, zasady rekrutacji pracowników

Koszty działania działu fizjoterapeutycznego, działalności gospodarczej

Opracowanie biznes planu dla nowego przedsięwzięcia w istniejącej firmie, opracowanie kosztorysu nowego przedsięwzięcia 

Elementy marketingu bezpośredniego – formy reklamy, zasady jes wyboru, opracowanie graficzne reklamy