piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Demografia i epidemiologia

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Nauki Ogólne

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. F. Fink-Lwow, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. F. Fink-Lwow, prof. zw.

Cel przedmiotu

C1. Przygotowanie studenta do swobodnego korzystania z danych epidemiologicznych oraz interpretacji danych demograficznych, w celu prawidłowego diagnozowania potrzeb zdrowotnych określonej populacji. C2. Poznanie modeli definiowania zdrowia w  zależności od  struktury chorób. C3. Zdobycie umiejętności identyfikacji zagrożeń i problemów zdrowotnych na podstawie negatywnych mierników zdrowia i piramidy wieku. Umiejętność różnicowania zagrożenia epidemicznego w Polsce , Unii Europejskiej i na Świecie. C5 Prognozowanie ryzyka chorób w zależności od czynników kulturowych oraz statusu ekonomicznego. Pojęcie epidemiologii behawioralnej.

Opis przedmiotu

Podstawowe wskaźniki opisujące strukturę demograficzną, epidemiologiczną oraz negatywne mierniki zdrowia w populacji. Modele epidemiczne w odniesieniu do chorób zakaźnych i przewlekłych. Modele definiowania zdrowia.  Teorie przyczyn występowania chorób. Determinanty zdrowia. Struktura zgonów i chorobowości w Polsce, Unii Europejskiej w zależności od płci i wieku. Poznanie istoty epidemii, endemii , ogniska epidemicznego. Pandemie XXI wieku. Definicja czynników ryzyka chorób i ich interakcje.  Analiza danych epidemiologicznych w odniesieniu do najważniejszych problemów zdrowotnych w Polsce, w wybranych województwach i środowiskach lokalnych (choroby układu krążenia, nowotwory, urazy i zatrucia, choroby zakaźne) jako podstawa diagnozy zdrowotnej określonego regionu (projekt).