środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podstawy prawa (prawa własności intelektualnej, prawa medycznego, prawa cywilnego, prawa pracy)

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Nauki Ogólne

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Chwałczyńska, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. A. Chwałczyńska, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

  1. Poznanie podstawowych elementów z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawo własności intelektualnej
  2. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa handlowego
  3. Poznanie aspektów prawnych związanych z fizjoterapią i prawem medycznym 
  4. Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty - Krajowa Izba Fizjoterapeutów, 
  5. Zawód fizjoterapeuty w Polsce i na Świecie
  6. Poznanie podstawowych aspektów prawnych dotyczących osoby niepełnosprawnej
  7. Poznanie aspektów prawnych związanych z ochroną własności intelektualnej

Opis przedmiotu

Podstawowe pojęcia prawa: systemy pra­wa, podmioty prawa, wykładnia prawna. Prawo cywilne: umowy cywilnoprawne. Prawo pracy – nawiązanie i ustanie stosunku pracy, uprawnienia i obowiązki pracodawcy i pracownika.   Prawne uregulowania funkcjonowania jednostek służby zdrowia. Status prawny fizjoterapeuty. Krajowa Izba Fizjoterapeutów - uprawnienia, zakres działania. Ochrona prawna dóbr pacjenta. Odpowiedzialność cywilna i zawodowa fizjoterapeuty. Eksperyment naukowy i medyczny w świetle prawa. Prawo wynalazcze i prawo autorskie w praktyce fizjoterapeutycznej. Ochrona własności intelektualnej.Prawo własności intelektualnej, pojęcia plagiatu i autoplagiatu.