środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Atletyka terenowa

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Nauki ogólne - Przedmiot do wyboru: Wychowanie Fizyczne (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Michalski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr L. Korzewa, adiunkt,
prof. dr hab. K. Maćkała, prof. zw.,
dr R. Michalski, adiunkt,
dr E. Misiołek, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Zwrócenie uwagi na znaczenie środowiska przyrodniczego dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego człowieka. Cel przedmiotu 2. 

2. Wskazanie możliwości wykorzystania form ruchowych charakterystycznych dla zajęć organizowanych w terenie, z wykorzystaniem jego ukształtowania oraz specyficznych, niestandardowych "przyrządów" i "przyborów", do kształceni wszechstronnej sprawności motorycznej oraz umiejętności utylitarnych i sportowych. 

3. Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności na temat wykorzystania zabaw i gier terenowych dla wspomagania harmonijnego rozwoju psychofizycznego ich uczestników. 

Opis przedmiotu

 Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się studentów z wiedzą na temat znaczenia oraz możliwości wykorzystania terenu (form jego ukształtowania, "przyrządów" i "przyborów" w nim znajdujących się) i charakterystycznych czynności ruchowych możliwych do zrealizowania w terenie (biegi, skoki, rzuty, pełzania, ćwiczenia równoważne, zwisy, podciągania, przenoszenie ciężarów itp), do właściwego oddziaływania na rozwój psychofizyczny człowieka. Wskazuje na możliwości wykorzystania tych form do kształcenia zdolności motorycznych. Zapoznaje z zasadami doboru, organizacji przeprowadzenia zabaw i gier terenowych w zależności od wieku, poziomu sprawności, możliwości organizacyjnych i finansowych. 

Student nabywa wiedzę teoretyczną, dotyczącą między innymi: ubioru, sposobu odżywiania się i nawodnienia, suplementacji , zapobiegania kontuzjom, a związaną z wysiłkiem wytrzymałościowym w terenie.

Zajęcia prowadzone są w formie seminaryjnej i laboratoryjnej.