piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Socjologia (socjologia ogólna, socjologia niepełnosprawności)
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Nauki Ogólne

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. R. Dobrowolski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. R. Dobrowolski, adiunkt,
dr hab. T. Michaluk, profesor Uczelni,
dr hab. K. Pezdek, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

Wykłady i ćwiczenia mają wprowadzić studentów w podstawowe zagadnienia z zakresu socjologii.

Uzyskana wiedza ma pozwolić na interpretację zjawisk i zagadnień socjologicznych w szerokim kontekście kulturowym.

Uzyskana wiedza pogłębi zdolności interpretacyjne zjawisk społecznych.

Opis przedmiotu

Socjologia jako nauka w systematyczny sposób bada reguły i zasady rządzące życiem społecznym. Jej refleksja skoncentrowana jest przede wszystkim na problematyce wzajemnych oddziaływań międzyludzkich i dynamice powstawania i transformacji grup społecznych. W tej perspektywie człowiek analizowany jest głównie jako istota społeczna.