piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Technologie informacyjne
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Nauki Ogólne

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Głowicki, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Cel 1.: Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających wykorzystanie technologii informatycznej w obszarze sportu (kwalifikowanego i niekwalifikowanego)

Cel 2.: Nabycie umiejętności budowania przewagi konkurencyjnej organizacji sportowych poprzez wykorzystanie technologii informatycznych.

Cel 3.: Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informatycznych umożliwiających pozyskiwanie rzetelnych informacji i wiedzy z przestrzeni medialnej, koniecznych do dalszego własnego rozwoju.

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu realizowane są formy ćwiczeniowe, poprzedzone wprowadzeniem teoretycznym. W poszczególnych modułach realizowane są zadania indywidualne i grupowe na stanowiskach komputerowych. W ramach realizowanych treści uczestnicy zajęć w sposób empiryczny poznają mechanizmy związane z technologią informatyczną. Zdobytą wiedzę mogą rozwijać poprzez formy pracy własnej.