środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Fizjoterapia

Nazwa przedmiotu

Dydaktyka fizjoterapii

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Nauki Ogólne

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr T. Niebudek, starszy wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr T. Niebudek, starszy wykładowca

Cel przedmiotu

C1 Umożliwienie zdobycia wiedzy na temat procesu uczenia się i nauczania czynności ruchowych.

C2 Umożliwienie nabycia umiejętności w zakresie poprawnej komunikacji dydaktycznej w trakcie nauczania czynności ruchowych.

C3 Umożliwienie poznania teorii optymalizujących nauczania czynności ruchowych na różnym poziomie ich realizacji.

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student pozna pojęcia związane z procesem kształcenia ludzi i ich kształceniem psychomotorycznym. Pozna koncepcje behawioralne i poznawcze uczenia się-nauczania ogólnego i psychomotorycznego oraz zapozna się z warunkami poprawnej komunikacji dydaktycznej.