środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Pedagogika (pedagogika ogólna, pedagogika specjalna)

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Nauki Ogólne

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. A. Romanowska-Tołłoczko, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Gnitecka, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Umożliwienie zdobycia wiedzy obejmującej podstawy oddziaływań pedagogicznych w stosunku do dzieci i młodzieży.

2. Umożliwienie zdobycia wiedzy pozwalającej na rozpoznanie i opisanie najważniejszych problemów niepełnosprawności.

3. Umożliwienie nabycia umiejętności pomocy osobom z niepełnosprawnością w różnych typach zaburzeń i nieprawidłowości w rozwoju.

4. Kształtowanie wrażliwości na odmienności wynikające z niepełnosprawności.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zaznajomienie studentów z problematyką pedagogiki ogólnej i specjalnej. Umożliwia poznanie podstawowych właściwości funkcjonowania osób z różnym rodzajem niepełnosprawności oraz niedostosowanych społecznie. Daje możliwość uzyskania podstawowej wiedzy z zakresu edukacji i rehabilitacji jednostek z niepełnosprawnością, co stanowi bazę do tworzenia programów pedagogiczno– terapeutycznych dla pacjentów wymagających trwałej i systematycznej opieki medycznej.