piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Patologia ogólna

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Biomedyczne podstawy fizjoterapii

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_01 - Anatomia człowieka,
KTIR_12_I_S_21 - Fizjologia człowieka,
PKOS_12_I_S_13 - Histologia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. med. P. Dzięgiel, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. med. P. Dzięgiel, prof. zw.

Cel przedmiotu

Umiejętność opisu i interpretacji podstawowych pojęć z zakresu patologii ogólnej i głównych zmian patofizjologicznych w stopniu ułatwiającym zrozumienie problematyki zmian patologicznych w różnych schorzeniach. Wykorzystywanie wiedzy z zakresu patologii ogólnej i patofizjologii w stosowaniu różnych zabiegów fizjoterapeutycznych.

Opis przedmiotu

Dokonane zostanie przypomnienie podstawowych wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii oraz histologii. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z patologią ogólną oraz szczegółową. Tematy zostaną zrealizowane podczas wykładów w aspekcie poszczególnych układów narządowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia przydatne w pracy fizjoterapeuty. Wiedza oraz umiejętności będą weryfikowane podczas trwania przedmiotu jak również po zakończeniu zajęć w postaci egzaminu testowego.