środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kinezjologia

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Biomedyczne podstawy fizjoterapii

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_01 - Anatomia człowieka,
KFIZ_12_I_S_03 - Biofizyka,
PFIZ_12_I_S_11 - Biomechanika,
PTZ_12_I_S_03 - Fizjologia człowieka

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. A. Jaskólska, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. A. Jaskólska, prof. zw.,
mgr B. Kamiński, asystent,
dr Ł. Kamiński, wykładowca,
prof. dr hab. K. Kisiel-Sajewicz, profesor Uczelni,
prof. dr hab. J. Marusiak, prof. nadzw.,
dr J. Mencel, asystent

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową i czynnością jednostawowego oraz wielostawowego aparatu ruchu w oparciu o właściwości fizjologiczne i mechaniczne mięśni oraz zapoznanie z mechanizmami i teoriami dotyczącymi sterowania ruchami dowolnymi człowieka i kinestezją.

Opis przedmiotu

Przedmiot umożliwia zapoznanie się studentów z budową i czynnością jednostawowego oraz wielostawowego aparatu ruchu w oparciu o właściwości fizjologiczne i mechaniczne mięśni oraz zapoznanie z mechanizmami i teoriami dotyczącymi sterowania ruchami dowolnymi człowieka i kinestezją.