środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Fizjoterapia

Nazwa przedmiotu

Biomechanika (biomechanika stosowana i ergonomia, biomechanika kliniczna)

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Biomedyczne podstawy fizjoterapii

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_19_V_01 - Anatomia (anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna)

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. inż. A. Dziuba-Słonina, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. inż. A. Dziuba-Słonina, profesor Uczelni,
prof. dr hab. inż. M. Kuczyński, prof. zw.,
dr J. Piechura, adiunkt,
dr M. Stefańska, adiunkt

Cel przedmiotu

C1  Poznanie zagadnień mechaniki ciała człowieka

C2  Porównanie naturalnych i patologicznych zjawisk ruchu człowieka

C3  Wykształcenie umiejętności badania, opisywania i diagnozowania funkcji i dysfunkcji narządu ruchu człowieka

Opis przedmiotu

Cele i zadania biomechaniki. Fizyczne podstawy biomechaniki.

Parametry układu ruchu, siły zewnętrzne i wewnętrzne w układzie ruchu człowieka.

Właściwości mechaniczne mięśnia szkieletowego, metodologia badań dynamometrycznych mięśni.

Biomechanika postawy stojącej, badania systemu kontroli postawy.

Wybrane zagadnienia analizy chodu.

Elektromiografia powierzchniowa i jej zastosowanie do oceny pracy mięśni.

Ruchomość stawów człowieka i ruchliwość par i łańcuchów biokinematycznych.

Wyznaczanie ciężarów i środków ciężkości części ciała człowieka.