piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjologia (fizjologia ogólna, fizjologia wysiłku fizycznego, fizjologia bólu, diagnostyka fizjologiczna)

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Biomedyczne podstawy fizjoterapii

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_10 - Anatomia człowieka,
PKOS_12_I_S_10 - Biochemia,
KFIZ_12_I_S_03 - Biofizyka

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr D. Janecki, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr K. Burak, wykładowca,
dr D. Janecki, asystent,
prof. dr hab. A. Jaskólski, prof. zw.,
dr K. Wittenbeck, wykładowca

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest: -zapoznanie z czynnością organizmu człowieka na poziomie: komórkowym,

narządowym oraz systemowym w czasie spoczynku -zapoznanie z czynnością organizmu człowieka na

poziomie: komórkowym, narządowym oraz systemowym podczas wysiłku fizycznego, w różnych warunkach

środowiskowych oraz w warunkach bezczynności ruchowej -zapoznanie z metodami analizy i interpretacji

wyników wybranych testów wysiłkowych wykorzystywanych w ocenie wydolności fizycznej człowieka

Opis przedmiotu

Przedmiot wyjaśnia procesy fizjologiczne pozwalające utrzymać homeostazę w organizmie, w spoczynku

oraz podczas wysiłku fizycznego.