środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Biochemia

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Biomedyczne podstawy fizjoterapii

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr D. Jakubiec, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr D. Jakubiec, adiunkt,
prof. dr hab. K. Sobiech, prof. zw.

Cel przedmiotu

C1. Uzyskanie przez studenta wiedzy z biochemii statycznej i dynamicznej w odniesieniu do funkcjonowania tkanek i narządów

C2. Wykorzystanie zdobytych wiadomości w zrozumieniu biochemicznych mechanizmów i wskaźników funkcjonowania organizmu 

C3. Wykorzystanie zdobytych wiadomości w zrozumieniu fizjologii i patologii schorzeń 

C4. Umiejętność odpowiedzi na podane zagadnienia egzaminacyjne

Opis przedmiotu

Repetytorium – od etynu do aminokwasów. Białka, budowa, podział, metabolizm. Białka, peptydy – hormony, enzymy (aktywatory i inhibitory), proenzymy i izoenzymy, diagnostyka enzymologiczna. Białka, węglowodany i lipidy – struktura i rola. Metabolizm przemian węglowodanowych. Metabolizm lipidów, wskaźniki lipidowe. Powiązanie przemian metabolicznych. Cykle Krebsa, Corich i mocznikowy. Energetyka ustroju. Hormony, podział, udział w przemianach. Choroby cywilizacyjne w aspekcie biochemicznym. Markery biochemiczne wybranych schorzeń. Markery aktywności fizycznej. Biopierwiastki, witaminy, równowaga pro- i antyoksydacyjna.