środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Genetyka

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Biomedyczne podstawy fizjoterapii

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Socha, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Socha, adiunkt

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawami genetyki klasycznej, molekularnej i populacyjnej. Omówienie budowy i funkcjonowania genów oraz mechanizmów przekazywania informacji genetycznej. Zapoznanie z rodzajami zmienności genetycznej. Zapoznanie z podstawowymi technikami analizy kwasów nukleinowych. 

Opis przedmiotu

Cel przedmiotu jest realizowany w oparciu o następujące treści kształcenia: Molekularne podstawy genetyki. Budowa i właściwości kwasów nukleinowych. Chromatyna jądrowa. Opis przedmiotu Pojęcie genu. Struktura i działanie genów pro- i eukariotycznych. Genom człowieka. Ekspresja genów. Kod genetyczny. Zmienność i mutacje. Mechanizmy powstawania, podział i częstość występowania chorób uwarunkowanych genetycznie. Dziedziczenie monogenowe i poligenowe. Kryteria dziedziczenia autosomalnego dominującego, autosomalnego recesywnego i sprzężonego z płcią. Przykłady chorób u człowieka wywołanych mutacją pojedynczego genu. Genetyczna determinacja płci. Aberracje chromosomowe i anomalie liczbowe chromosomów – przykłady zespołów genetycznych u człowieka. Genetyczne uwarunkowania podatności na nowotwory. Metody analizy DNA. Łańcuchowa reakcja polimeryzacji. Hybrydyzacja kwasów nukleinowych. Klonowanie i sekwencjonowanie DNA. Komórki macierzyste, ich rola w organizmie i zastosowanie w terapii i medycynie regeneracyjnej. Genetyczne uwarunkowania zachowań ruchowych.