środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Biologia medyczna

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Biomedyczne podstawy fizjoterapii

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Socha, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr Z. Lewandowski, adiunkt,
dr M. Socha, adiunkt

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy w zakresie: budowy, funkcji, podziału i śmierci komórek, budowy i funkcji wybranych narządów i gruczołów, komunikacji komórkowej, regulacji hormonalnej funkcji organizmu oraz podstaw embriogenezy.

Opis przedmiotu

Budowa komórki. Błony biologiczne. Transport przez błony i transport pęcherzykowy. Organelle cytoplazmatyczne, ich budowa i udział w metabolizmie komórki. Organizacja chromatyny jądrowej. Cykl komórkowy i podział komórek. Regulacja cyklu komórkowego. Apoptoza i nekroza. Komunikacja komórkowa. Gruczoły zewnątrz- i wewnątrzwydzielnicze. Mechanizm działania hormonów. Budowa i funkcje podwzgórza, przysadki, tarczycy. Budowa i funkcje ślinianek, trzustki i nadnerczy. Spermatogeneza i oogeneza. Budowa i funkcje jajnika. Budowa i funkcje jądra. Cykl płciowy i regulacja hormonalna gametogenezy. Rozwój embrionalny człowieka. Czynniki zaburzające embriogenezę. Budowa, funkcje i unaczynienie wątroby. Regeneracja wątroby. Budowa, funkcje i unaczynienie nerki.