środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Anatomia (anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna)

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Biomedyczne podstawy fizjoterapii

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. J. Domaradzki, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. J. Domaradzki, prof. AWF Wrocław,
dr hab. J. Fugiel, adiunkt,
prof. dr hab. Z. Ignasiak, prof. zw.,
dr K. Kochan-Jacheć, adiunkt,
dr D. Koźlenia, asystent,
dr P. Posłuszny, adiunkt,
dr A. Sebastjan, asystent,
dr hab. G. Żurek, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

1. Teoretyczne i praktyczne zapoznanie studenta z budową i funkcją układu ruchu (biernego i czynnego) oraz układów: nerwowego, krążenia, narządów zmysłów i narządów wewnętrznych. Przygotowanie studentów do realizowania innych przedmiotów (np. fizjologii, biomechaniki, kinezyterapii, kinezjologii, masażu etc.).

2. Przedstawienie różnych technik obrazowania ciała ludzkiego. Zapoznanie ze zmianami organizmu zachodzącymi w rozwoju człowieka ze szczególnym uwzględnieniem szkieletu. Zapoznanie z wyglądem struktur kostnych w różnych technikach obrazowania, głównie na zdjęciach rentgenowskich.

3. Nauczenie studenta znajdowania na ciele człowieka dostępnych struktur anatomicznych ze szczególnym uwzględnieniem elementów aparatu ruchu.

Opis przedmiotu

Przedmiot zapoznaje studentów z budową i funkcją ludzkiego organizmu. Na zajęciach omawiane są układy: bierny i czynny układ ruchu, układ nerwowy i krążenia oraz narządy zmysłów i narządy wewnętrzne. Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń i wykładów, prowadzony jest na pierwszym roku, pierwszego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, trwa dwa semestry. Metody stosowane w tracie zajęć: wykład informacyjny, objaśnienie, dyskusja dydaktyczna, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe.

Tematyka radiologiczna powiązana jest z anatomią prawidłową człowieka. W trakcie ćwiczeń studenci uczą się rozpoznawać kostne struktury anatomiczne widoczne na zdjęciach rentgenowskich.

Na ćwiczeniach dotyczących anatomii palpacyjnej obowiązuje strój sportowy. Studenci pracują w parach zaznaczając wzajemnie na sobie szczegóły anatomiczne (punkty kostne, element stawów, przyczepy mięśni, przebieg naczyń krwionośnych i nerwów oraz topografię narządów wewnętrznych).