środa, 24 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Diagnostyka laboratoryjna w fizjoterapii
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmiot do swobodnego wyboru - teoretyczny (student wybiera dwa przedmioty w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr E. Bakońska-Pacoń, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr E. Bakońska-Pacoń, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie studentów z podstawami diagnostyki laboratoryjnej i umiejętności korzystania z badań diagnostycznych w ocenie stanu organizmu i zmian narządowych wywołanych wysiłkiem fizycznym lub chorobą.

2. Nauczenie interpretacji wyników badań laboratoryjnych i umiejętności oceny stanu organizmu i jego zaburzeń  na podstawie wartości wybranych parametrów biochemicznych oznaczanych w  materiale biologicznym pobieranym inwazyjnie i nieinwazyjnie.

3. Umiejętność zastosowania w praktyce oznaczania wybranych parametrów biochemicznych: stężenia białek, aktywności enzymów, stężenia metabolitów i innych w ocenie stanu zdrowia oraz monitorowaniu skuteczności stosowanych terapii.

Opis przedmiotu

Przedmiot "Diagnostyka laboratoryjna w fizjoterapii" ma dostarczyć studentom podstawową wiedzę z zakresu badań laboratoryjnych wykonywanych w różnym materiale biologicznym (krew pełna, osocze, surowica, pmr, mocz, bioptaty tkanek i inne) w ocenie stanu zdrowia. W trakcie realizowanego przedmiotu studenci poznają najnowsze metody i aparaturę wykorzystywaną do oznaczeń laboratoryjnych. Nabywają umiejętności wykonania prostych oznaczeń i interpretacji wyników badań w ocenie zdrowia i zaburzeń wywołanych chorobą.