środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Lekkoatletyczne formy kształcenia motoryki człowieka
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty programowe - Przedmiot do wyboru: Wychowanie Fizyczne (student wybiera jeden przedmiot)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Michalski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. K. Maćkała, prof. zw.,
dr R. Michalski, adiunkt

Cel przedmiotu

1.  Nabycie umiejętności wykorzystania form, metod i środków lekkoatletycznych, o charakterze ogólnorozwojowym, szybkościowym, skocznościowym, zwinnościowym, siłowym i koordynacyjnym do kształtowania zdolności motorycznych.

2.  Zapoznanie z testami sprawności fizycznej, wykorzystującymi zestawy ćwiczeń fizycznych o charakterze lekkoatletycznym, do oceny potencjału motorycznego.

3. Uświadomienie przydatności "warsztatu" lekkoatletycznego w rozwijaniu sprawności fizycznej.

Opis przedmiotu

 Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące wykorzystania lekkoatletycznych form do kształtowania zdolności motorycznych. Studentom zostaną zaprezentowane możliwości wykorzystania zestawów ćwiczeń fizycznych, lekkoatletycznych o charakterze wytrzymałościowym, szybkościowym, siłowym i koordynacyjnym, w celu pożądanej zmiany profilu sprawności fizycznej, jako warunku poprawy zdrowia.