środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyka ciągła - wybieralna
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Praktyki

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KFIZ_12_II_S_02 - Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

--- K. Rożek-Piechura, ---

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

programowanie, prowadzenie i ewaluacja procesu fizjoterapii

Opis przedmiotu

Realizacja programu obejmuje zapoznanie praktyczne i teoretyczne studenta z programowaniem, prowadzeniem i ewaluacją procesu fizjoterapii