środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty programowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_12_I_S_01 - Anatomia człowieka,
KWF_13_S_I_19 - Biomechanika,
PFIZ_12_I_S_12 - Fizjologia,
KTIR_12_I_S_21 - Fizjologia człowieka,
FIZ_17_V_081 - Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu - fizjoterapia w wieku rozwojowym ,
FIZ_17_V_089 - Fizykoterapia w programowaniu rehabilitacji w wieku rozwojowym ,
FIZ_17_V_050 - Kinezjologia,
FIZ_15_I_009 - Kinezyterapia I,
FIZ_15_I_010 - Kinezyterapia II,
FIZ_17_V_028 - Masaż

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr D. Wójtowicz, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. W. Andrzejewski, prof. AWF Wrocław,
dr A. Demidaś, adiunkt,
mgr E. Jackowska, asystent,
dr hab. K. Kassolik, prof. AWF Wrocław,
dr A. Ptak, wykładowca,
dr B. Ratajczak, adiunkt,
dr J. Roshko, wykładowca,
dr I. Wilk, adiunkt,
dr D. Wójtowicz, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

  • Pozyskanie wiedzy z zakresu różnych metod diagnostyki neurorozwojowej  stosowanej w zaburzeniach ruchowych pochodzenia ośrodkowego. 
  • Pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu oceny motoryki spontanicznej oraz oceny postawy ciała.
  • Nabycie umiejętności  programowania  procesu terapeutycznego pacjenta z zaburzeniami postawy ciała o zróżnicowanej etiologii.
  • Pozyskanie wiedzy z zkresu programowania zabiegów z fizykoterapii w wieku rozwojowym.
  • Opanowanie umiejętności oceny zaburzenia czucia powierzchownego i głębokiego oraz zaplanowania na tej podstawie metodyki masażu u dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym 
  • Programowanie postępowania kinezyterapeutycznego w skoliozach.


Opis przedmiotu

Program obejmuje zagadnienia z zakresu diagnostyki kinezjologicznej, oceny aktywności spontanicznej dziecka oraz oceny postawy ciała.W programie ujęte jest  planowanie terapii dziecka z zaburzeniami pochodzenia ośrodkowego, z zaburzeniami w obrębie układu ruchu wnikającymi z rożnych jednostek chorobowych. Planowanie terapii z możliwością wykorzystania różnych metod fizjoterapeutycznych w tym zabiegów fizykalnych, które nie są przeciwwskazaniem w wieku rozwojowym.

Zajęcia mają charakter teoretyczny i praktyczny, polegają na dokonywaniu oceny stanu czucia powierzchownego i głębokiego u dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym, planowaniu oraz wykonaniu masażu.

Zapoznanie z sposobami zachowawczego leczenia skolioz idiopatycznych rekomendowanych przez SOSORT. Przedstawienie etapów leczenia w zależności postępu bocznego skrzywienia kręgosłupa. Przedstawienie wybranych metod terapeutycznych rekomendowanych przez SOSORT w leczeniu zachowawczym skolioz.