środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Fizjoterapia

Nazwa przedmiotu

Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty programowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_17_V_083 - Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych ,
FIZ_17_V_068 - Fizjoterapia w chirurgii ,
FIZ_17_V_071 - Fizjoterapia w geriatrii ,
FIZ_17_V_060 - Fizjoterapia w kardiologii i kardiochirurgii ,
FIZ_17_V_062 - Fizjoterapia w onkologii i medycynie paliatywnej ,
FIZ_17_V_061 - Fizjoterapia w psychiatrii ,
FIZ_17_V_067 - Fizjoterapia w pulmonologii

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. M. Woźniewski, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. J. Kowalska, prof. AWF Wrocław,
dr n. med. W. Kucharski, adiunkt,
dr U. Pilch, adiunkt,
dr J. Wojcieszczyk-Latos, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z programowaniem rehabilitacji w kardiologii, pulmonologii, geriatrii, onkologii, psychiatrii na podstawie analizy i interpretacji wyników badań czynnościowych oraz monitorowaniem i kontrolą skuteczności tych programów

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładów, ćwiczeń projektowych oraz zajęć z pacjentami.