środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty programowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_12_I_S_01 - Anatomia człowieka,
KWF_13_S_I_19 - Biomechanika,
PFIZ_12_I_S_12 - Fizjologia,
FIZ_17_V_081 - Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu - fizjoterapia w wieku rozwojowym ,
FIZ_17_V_050 - Kinezjologia,
FIZ_15_I_009 - Kinezyterapia I,
FIZ_15_I_010 - Kinezyterapia II

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr D. Wójtowicz, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Anwajler, adiunkt,
dr K. Barczyk-Pawelec, adiunkt,
dr hab. E. Bieć, prof. AWF Wrocław,
dr A. Hawrylak, adiunkt,
dr A. Ptak, wykładowca,
dr J. Roshko, wykładowca,
dr D. Wojna, adiunkt,
dr D. Wójtowicz, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

  • Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru badań diagnostycznych i funkcjonalnych dla potrzeb
    tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu rehabilitacji  dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu oraz układu nerwowego
  • Uzyskanie wiedzy z zakresu diagnostyki neurokinezjologicznej.
  • Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej i neurokinezjologicznej oraz prowadzenia dokumentacji. W tym oceny motoryki spontanicznej, odruchów pierwotnych oraz reakcji ułożeniowych.
  • Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu diagnostyki wad postawy z zastosowaniem specyficznych skal i narzędzi.
  • Omówienie etiopatogenezy i patomechanizmu skolioz oraz jej następstw w obrębie postawy ciała. 


Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zakres badań diagnostycznych i funkcjonalnych potrzebnych w trakcie procesu
planowania, realizacji oraz modyfikacji postępowania fizjoterapeutycznego u  niemowląt dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu oraz układu nerwowego.
Student nabywa umiejętności kompleksowego wykorzystania i zastosowania metod diagnostycznych w celu przygotowania i doboru  odpowiedniego postępowania terapeutycznego.


Program obejmuje zagadnienia dotyczące diagnostyki funkcjonalnej i neurorozwojowej  zakresu metod stosowanych w fizjoterapii pediatrycznej  wieku noworodkowego, niemowlęcego oraz dzieci i młodzieży. W programie omówione zostaną  wszelkie zagadnienia dotyczące oceny motoryki spontanicznej, odruchów pierwotnych i reakcji posturalnych ocenianej według metod i koncepcji stosowanych w zakresie fizjoterapii pediatrycznej (Vojty, NDT-Bobath, MDF, GMFCS.  W programie znajdują się także zagadnienia dotyczące oceny postawy ciała dzieci z wykorzystaniem zdjecia RTG, oceny kliicznej i testów  np. Adamsa.

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami oraz podziałami i klasyfikacjami skolioz  w zależności od etiologii, wielkości , lokalizacji i kierunku skrzywienia oraz położenia kręgu szczytowego. Przedstawienie metod oceniających wielkość i stopień zaburzenia wynikających ze skolioz.