środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych. Modele rehabilitacji w chorobach wewnętrznych i onkologii.
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty programowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_01 - Anatomia człowieka,
KFIZ_12_I_S_22 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: geriatria,
KFIZ_12_I_S_20 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: kardiologia,
KFIZ_12_I_S_26 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: onkologia i medycyna paliatywna,
KFIZ_12_I_S_23 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: psychiatria,
KFIZ_12_I_S_21 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: pulmonologia

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Piotrowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Bulińska, adiunkt,
dr hab. W. Dziubek-Rogowska, prof. AWF Wrocław,
dr hab. J. Kowalska, prof. AWF Wrocław,
dr I. Krysiak-Zielonka, adiunkt,
dr M. Piotrowska, adiunkt,
dr K. Siewierska, adiunkt,
dr J. Wojcieszczyk-Latos, adiunkt

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia struktury modelowego programu rehabilitacji i edukacji pacjenta w chorobach wewnętrznych i  onkologii. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu struktury, organizacji i miejsca fizjoterapeuty w opiece paliatywnej. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu samodzielnego podejmowania aktywności fizycznej i rekreacji przez pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich metod.

Opis przedmiotu

Zapoznanie się z nowoczesnymi formami treningów fizycznych i poznawczych stosowanych w ramach rehabilitacji kardiologicznej, pulmonologicznej, onkologicznej i osób w wieku starszym. Przybliżenie zagadnień dotyczących nowatorskich form aktywności fizycznej i rekreacyjnej w różnych grupach pacjentów. Zapoznanie z nowoczesnymi technologiami medycznymi wykorzystywanymi w procesie rehabilitacji