środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Fizjoterapia

Nazwa przedmiotu

Masaż w programowaniu rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty programowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_01 - Anatomia człowieka

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. K. Kassolik, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. W. Andrzejewski, prof. AWF Wrocław,
dr hab. K. Kassolik, prof. AWF Wrocław,
dr I. Wilk, adiunkt

Cel przedmiotu

Umiejętność programowania masażu w procesie rehabilitacji, w dysfunkcjach narządu ruchu na
podstawie diagnostyki dla potrzeb masażu

Opis przedmiotu

Zajęcia mają charakter teoretyczny i praktyczny, polegają na opanowaniu umiejętności dokonywania
oceny stanu pacjenta dla potrzeb masażu (wywiad, ocena wzrokowa-oglądowa, ocena palpacyjna)
zaplanowania zabiegu w zależności od stanu pacjenta z dysfunkcją narządu ruchu