środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Fizjoterapia

Nazwa przedmiotu

Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty programowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_17_V_001 - Anatomia (anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna),
KTIR_13_S_I_16 - Fizjologia człowieka,
KFIZ_12_I_S_24 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: chirurgia,
KFIZ_12_I_S_22 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: geriatria,
KFIZ_12_I_S_20 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: kardiologia,
KFIZ_12_I_S_26 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: onkologia i medycyna paliatywna,
KFIZ_12_I_S_21 - Fizjoterapia kliniczna w innych specjalnościach: pulmonologia,
PFIZ_12_I_S_15 - Patologia ogólna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. I. Malicka, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Bulińska, adiunkt,
mgr B. Czarny, asystent,
dr J. Hanuszkiewicz, adiunkt,
dr D. Markowska, asystent,
dr hab. M. Mraz, profesor Uczelni,
dr M. Pawik, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z badaniami diagnostycznymi i funkcjonalnymi jako podstawą tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu rehabilitacji, zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnostyki funkcjonalnej w fizjoterapii w kardiologii, pulmonologii, onkologii, geriatrii, ginekologii i chirurgii. Wypracowanie umiejętności kontroli i weryfikacji stanu funkcjonalnego pacjenta w procesie usprawniania w chorobach wewnętrznych i geriatrii.

Opis przedmiotu

Kształcenie w zakresie diagnostyki funkcjonalnej w chorobach wewnętrznych obejmuje badania diagnostyczne i funkcjonalne pozwalające na opracowanie właściwego, indywidualnego programu usprawniania pacjentów z chorobami układu krążenia i naczyń, układu oddechowego, pacjentów onkologicznych, geriatrycznych, ginekologicznych oraz chirurgicznych. Określenie aktualnego stanu funkcjonalnego, tolerancji wysiłku, wydolności oraz sprawności jako ważny wskaźnik skuteczności leczenia zachowawczego lub operacyjnego oraz kwalifikacji do fizjoterapii. Umiejętność analizy i interpretacji badań. Umiejętność prowadzenia dokumentacji medycznej jako obowiązkowy warunek udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii.