środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty programowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_17_V_033 - Biomechanika (biomechanika stosowana i ergonomia, biomechanika kliniczna) ,
KFIZ_12_I_S_18 - Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: neurologia i neurochirurgia,
KFIZ_12_I_S_15 - Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: ortopedia,
KFIZ_12_I_S_17 - Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: traumatologia,
FIZ_17_V_052 - Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii ,
FIZ_17_V_043 - Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Mraz, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. inż. A. Dziuba-Słonina, profesor Uczelni,
dr T. Kuligowski, asystent,
dr hab. M. Mraz, profesor Uczelni,
dr J. Piechura, adiunkt,
dr A. Ptak, wykładowca,
prof. dr hab. A. Skrzek, prof. zw.,
dr D. Wójtowicz, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru badań diagnostycznych i funkcjonalnych dla potrzeb tworzenia, weryfikacji i modyfikacji programu rehabilitacji osób dorosłych z dysfunkcjami narządu ruchu oraz układu nerwowego. Zdobycie wiedzy na temat skalowania  i umiejętności wykorzystania kwestionariuszy i skal w ocenie funkcjonalnej pacjentów dla potrzeb fizjoterapii.  Zdobycie wiedzy i umiejętności orientacyjnej i biomechanicznej oceny chodu i podstawowych czynności dnia codziennego w różnych deficytach narządu ruchu. Poznanie aparatury diagnostyczno-pomiarowej i zdobycie umiejętności jej zastosowania i interpretacji wyników przeprowadzonych ocen.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zakres badań diagnostycznych i funkcjonalnych mających zastosowanie w trakcie procesu planowania i realizacji postępowania fizjoterapeutycznego oraz umiejętnego modyfikowania i ostatecznie oceny efektów usprawniania. Student nabywa umiejętności przeprowadzenia ocen, skalowania, oceny biomechanicznej, funkcjonalnej w zadaniach prostych i złożonych czynności dnia codziennego. Student poznaje aparaturę diagnostyczno-pomiarową i uczy się interpretacji wyników w celu prowadzenia celowej fizjoterapii.