środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu - fizjoterapia w wieku rozwojowym
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty programowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_10 - Anatomia człowieka,
SPORT_17_II_sd00 - Anatomia funkcjonalna,
FIZ_17_V_035 - Kinezyterapia,
FIZ_17_V_017 - Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu,
KWF_13_II_S_68 - Metodyka zajęć ruchowych

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr D. Wójtowicz, profesor Uczelni

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Anwajler, adiunkt,
dr K. Barczyk-Pawelec, adiunkt,
dr hab. E. Bieć, prof. AWF Wrocław,
dr hab. E. Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF Wrocław,
dr hab. C. Giemza, prof. AWF Wrocław,
dr A. Hawrylak, adiunkt,
dr A. Ptak, wykładowca,
dr J. Roshko, wykładowca,
dr hab. T. Sipko, prof. AWF Wrocław,
dr D. Wojna, adiunkt,
dr D. Wójtowicz, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

  • Pozyskanie wiedzy o możliwościach terapeutycznych metod  neurorozwojowych stosowanych do oceny, planowania i prowadzenia terapii  w fizjoterapii pediatrycznej pacjentów z zaburzeniami o charakterze ośrodkowym i obwodowym
  • Pozyskanie wiedzy z zakresu stosowania różnych środków i metod stosowanych w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ośrodkowymi i obwodowymi
  • Nabycie praktycznych umiejętności rozpoznawania zaburzeń rozwojowych u niemowląt, dzieci i młodzieży w oparciu o ocenę neurorozwojową
  • Nauczenie oceny jakościowej postawy ciała w statyce w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej, poprzecznej z uwzględnieniem rozwoju ontogenetycznego
  • Nauczenie oceny jakościowej i ilościowej postawy ciała w dynamice z uwzględnieniem rozwoju ontogenetycznego
  • Nauczenie doboru działań profilaktycznych oraz ćwiczeń korekcyjnych z uwzględnieniem zmian w narządzie ruchu
  • Zapoznanie z nowoczesnymi obiektywnymi metodami oceny postawy ciała

Opis przedmiotu

Program obejmuje  zasady oceny ,planowania i prowadzenia terapii metodami neurorozwojowymi z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze stanu pacjenta z zaburzeniami pochodzenia ośrodkowego i obwodowego.W ramach przedmiotu studenci uzyskują umiejętności  praktyczne w zakresie planowania i prowadzenia fizjoterapii w oparciu o wynik badania neurorozwojowego i postawione cele funkcjonalne u dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego.

Zapoznanie z kształtowaniem się postawy ciała w rozwoju ontogenetycznym. Przedstawienie metod oceniających postawę ciała w statyce (subiektywna, wzrokowa ocena postawy ciała wg schematu -ocena symetrii tułowia w płaszczyźnie czołowej oraz ocena ustawienia poszczególnych segmentów ciała w płaszczyźnie strzałkowej). Ocena ustawienia kończyn dolnych, przebieg linii Mikulicza w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej, ocena wielkości koślawości i szpotawości kolan. Ocena stanu wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp. Wiedza z tego przedmiotu dotyczy zakresu kontroli motorycznej człowieka oraz formowania się postawy ciała w odniesieniu do przebiegu taśm anatomicznych.Obejmuje ona również podstawy teoretyczne wpływu stabilności lokalnej i globalnej (funkcjonalnej) na reedukację postawy ciała oraz dobór ćwiczeń z uwzględnieniem zmian w postawie ciała - wady postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej, wady kończyn dolnych (koślawość, szpotawość kolan) i stóp oraz wady w obrębie klatki piersiowej z uwzględnieniem rozwoju ontogenetycznego człowieka.