środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty programowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PFIZ_12_II_S_05 - Demografia i epidemiologia,
PFIZ_12_II_S_25 - Zdrowie publiczne

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. F. Fink-Lwow, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr J. Dadacz, asystent,
prof. dr hab. F. Fink-Lwow, prof. zw.

Cel przedmiotu

C1. Poznanie behawioralnych czynników ryzyka chorób przewlekłych jako podstawa  prozdrowotnej modyfikacji stylu życia w aspekcie negatywnych mierników zdrowia.

C2. Poznanie metod niwelowania uzależnień w zależności od wieku, statusu ekonomicznego i uwarunkowań kulturowych.

C3. Praktyczne poznanie metod aktywizujących ze szczególnym uwzględnieniem zajęć warsztatowych w odniesieniu do dzieci, osób dorosłych oraz seniorów,  o zróżnicowanym statusie wykształcenia.

C4. Praktyczne poznanie i realizacja potencjalnych programów edukacyjno-profilaktycznych i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem modyfikacji behawioralnych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych w zależności od płci i wieku. 

Opis przedmiotu

Poznanie behawioralnych czynników ryzyka chorób przewlekłych ze szczególnym uwzględnieniem modelu preferowanej diety, niedoboru aktywności fizycznej, nikotynizmu, nadmiernego spożycia alkoholu i środków psychoaktywnych  jako podstawy prozdrowotnej modyfikacji stylu życia w aspekcie negatywnych mierników zdrowia w określonej populacji.  Identyfikowanie i prognozowanie  ryzyka chorób przewlekłych oraz propozycje działań w zakresie profilaktyki. Z kolei opanowanie   metod niwelowania uzależnień w zależności od  wieku, statusu ekonomicznego i uwarunkowań kulturowych da studentowi narzędzie podnoszące jego kompetencje jako promotora zdrowia i możliwość podjęcia działań utylitarnych  we współpracy z przedstawicielami innych zawodów . Przedmiot umożliwia praktyczne poznanie i zastosowanie metod aktywizujących ze szczególnym uwzględnieniem zajęć warsztatowych w odniesieniu do dzieci oraz osób dorosłych a także umiejętność konstruowania lokalnych programów promocji zdrowia.