środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Odnowa biologiczna i SPA
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Autorska oferta uczelni

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Kochański, starszy wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

C1. Znajomość środków odnowy biologicznej (pedagogiczne, psychologiczne, biologiczno-medyczne)

C2. Znajomość specyfiki odnowy biologicznej w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych

C3. Znajomość roli odnowy biologiczna w profilaktyce przeciążeń i przetrenowania

Opis przedmiotu

Zajęcia służą zapoznaniu się podstawowymi zabiegami fizykalnymi wykorzystywanymi w procesie odnowy biologicznej i opanowaniu przez studentów umiejętności ich wykonywania. Zajęcia mają na celu świadome modyfikowanie zabiegów  termoterapeutycznych i hydroterapeutycznych w oparciu o podstawowe reakcje fizjologiczne organizmu. Zajęcia umożliwiają opanowanie podstawowych zabiegów z zakresu odnowy biologicznej. Opanowanie wiadomości i umiejętności zdobytych na zajęciach umożliwią efektywniejsze wykorzystanie czynników fizykalnych w procesie restytucji powysiłkowej