środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej dzieci i osób dorosłych (w ortopedii, reumatologii, chorób wewnętrznych, pulmonologii, kardiologii, neurologii, onkologii)
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Praktyki

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

FIZ_17_V_060 - Fizjoterapia w kardiologii i kardiochirurgii ,
FIZ_17_V_062 - Fizjoterapia w onkologii i medycynie paliatywnej ,
FIZ_17_V_058 - Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii i medycynie sportowej ,
FIZ_17_V_067 - Fizjoterapia w pulmonologii ,
FIZ_17_V_059 - Fizjoterapia w reumatologii ,
FIZ_17_V_052 - Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

--- K. Rożek-Piechura, ---

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

programowanie, prowadzenie i ewaluacja procesu fizjoterapii

Opis przedmiotu

W ramach realizacji praktyk student doskonali umiejętności oraz praktyczne wykorzystanie wiadomości teoretycznych zdobytych na wykładach i ćwiczeniach w zakresie programowania, prowadzenia i ewaluacji procesu fizjoterapii.