środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Fizjoterapii

Kierunek studiów

Fizjoterapia

Studia

Jednolite Magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fizjoterapia w chirurgii
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Przedmioty programowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_12_I_S_01 - Anatomia człowieka,
PTZ_12_I_S_03 - Fizjologia człowieka,
KFIZ_12_I_S_01 - Fizjoterapia ogólna,
FIZ_17_V_055 - Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii ,
FIZ_17_V_065 - Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii ,
PFIZ_12_I_S_15 - Patologia ogólna

Jednostka prowadząca

Wydział Fizjoterapii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. M. Woźniewski, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Mraz, adiunkt,
dr hab. K. Węgrzynowska-Teodorczyk, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą dotyczącą fizjoterapii w chirurgii, przygotowania psychofizycznego chorego do operacji chirurgicznej, fizjoterapii we wczesnym i późnym okresie pooperacyjnym, metod zapobiegania płucnym i zakrzepowo-zatorowym powikłaniom pooperacyjnym, metod uśmierzania bólu pooperacyjnego, fizjoterapii w torakochirurgii i po operacjach w obrębie jamy brzusznej

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładów oraz ćwiczeń z pacjentami na oddziałach chirurgicznych.